Algemene voorwaarden

 1.1

Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer een klant (“U”) een bestelling plaatst op de pagina "www.Achtergrond fotografie.nl” en een van de daarbij behorende pagina’s ("Website"). Overeenkomsten worden gesloten tussen u en Achtergrond fotografie, Oude baan 8A te Geffen. KvK-nummer: 81735987 Overige informatie over Achtergrond fotografie en haar contactgegevens zijn te vinden op de website. De voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die via onze website bestellen.

 

1.2

Achtergrond fotografie accepteert geen kredietaankopen aan personen onder de 18 jaar. Om op de website te kunnen bestellen, moet u dan ook 18 jaar of ouder zijn. Achtergrond fotografie behoudt zich het recht voor om deze bestellingen in individuele gevallen te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld als u onjuiste persoonlijke informatie hebt verstrekt en/ of wanneer wij opmerkingen over een betaling of schuld hebben).

 

1.3

Achtergrond fotografie is niet aansprakelijk wanneer een product is uitverkocht, of in het geval van beeld- of drukfouten op de website, zoals fouten in de technische specificatie, productomschrijving of onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals veranderingen in prijzen van leveranciers of valutaschommelingen) of onjuiste informatie over de vraag of een product op voorraad is. Achtergrond fotografie is gerechtigd om fouten te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken. Indien een onjuiste prijs is berekend voor een product dat u hebt besteld zal Achtergrond fotografie
u op de hoogte stellen en wachten met het verwerken van de bestelling totdat u de gecorrigeerde prijs hebt goedgekeurd. Alle afbeeldingen op de website zijn ter illustratie en garanderen niet het exacte uiterlijk van het product. Achtergrond fotografie is niet verantwoordelijk voor informatie op de website die door een derde partij wordt verstrekt.

 

1.4

De website en alle haar inhoud is eigendom van Achtergrond fotografie of haar licentiegevers. Op grond van de wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen, is de informatie beschermd. Productnamen, merknamen, handelsnamen, afbeeldingen, ontwerp, lay-out en informatie over diensten, producten en andere inhoud mag niet worden gekopieerd of worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Achtergrond fotografie.

 

2. Bestellingen en overeenkomsten

 

2.1

Om een aankoop te doen via de website, moet u onze algemene voorwaarden accepteren. Zodra u de voorwaarden accepteert, gaat u ermee akkoord te voldoen aan de voorwaarden en deze in hun geheel te volgen en bevestigt u dat u kennis hebt genomen van de informatie omtrent de persoonsgegevens en stemt u in met het gebruik van deze persoonsgegevens en cookies overeenkomstig met het privacybeleid van Achtergrond fotografie.

 

2.2

Een koopovereenkomst wordt pas gesloten als Achtergrond fotografie uw bestelling heeft ontvangen en u per e-mail een bevestiging van Achtergrond fotografie hebt ontvangen. Namens Achtergrond fotografie raden wij u aan deze orderbevestiging goed te bewaren voor het geval u contact wilt opnemen met onze klantenservice. U kan de bestelling totdat deze door de Achtergrond fotografie is bevestigd, intrekken. In het geval dat de bestelling wordt herroepen, zal Achtergrond fotografie alle betalingen die door u of door uw betaal- of creditcardmaatschappij zijn gemaakt, terugbetalen.

 

3. Klantinformatie.

 

3.1

Bij het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. U bevestigt dat de informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u verantwoordelijk bent voor onjuist verstrekte informatie. In het privacy beleid van Achtergrond fotografie staat meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens van onze klanten.

 

4. Betalingen, kosten en prijzen

 

4.1

Voor bestellingen die zijn geplaatst via onze website “www.Achtergrond fotografie”, gelden de prijzen die op de website staan vermeld. De prijzen worden vermeld in euro (€) en zijn inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, deze worden apart vermeld.

 

4.2

Op onze website staat beschreven op welke manieren u kan betalen. Achtergrond fotografie heeft het recht om de bestelling vooraf te laten betalen, tenzij er wordt gekozen voor een betaling per factuur of een andere soortgelijke betaling. Als er een factuurbetaling of een betaling in termijnen is geselecteerd, kan Achtergrond fotografie of onze partner een kredietonderzoek aanvragen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. Achtergrond fotografie heeft het recht om niet altijd alle betaalmethoden aan te bieden. Achtergrond fotografie heeft ook het recht wanneer de gekozen betalingsmethode, om wat voor dan ook reden niet werkt op het moment dat u een aankoop maakt, te veranderen. De website vermeldt wanneer er eventuele beperkingen zijn op de betalingsopties.

 

5. Aanbiedingen en promoties

 

5.1

Achtergrond fotografie kan op elk gewenst moment promoties aanbieden op de website die gunstigere voorwaarden kunnen hebben dan degene die vermeld staat in deze voorwaarden, bijvoorbeeld omtrent de betaling of herroepingstermijn. Deze gunstigere voorwaarden zijn van toepassing zolang de aanbieding loopt en geldt alleen voor de specifieke producten en goederen die worden vermeld in de promotiecampagne van Achtergrond fotografie. Achtergrond fotografie behoudt zich het recht voor om dergelijke promoties op elk gewenst moment in te trekken. Bij beëindiging of intrekking van een promotie of aanbieding zijn deze Algemene voorwaarden zonder enige wijziging van toepassing. Alle aanbiedingen van specifieke producten op de website zijn geldig binnen de tijd die vermeldt staat op de website bij de aanbieding en zolang de voorraad strekt.

 

6. Verzending en bezorging

 

6.1

Wanneer de goederen op voorraad zijn, worden deze geleverd binnen de termijn dat vermeldt staat op de website. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats binnen 5 werkdagen nadat Achtergrond fotografie een schriftelijke bevestiging van de bestelling heeft toegezonden. Meer informatie over leveringen van goederen en de leveringsvoorwaarden van Achtergrond fotografie is te vinden in onze leveringstekst. Wanneer er niet iets anders is overeengekomen en de levering meer dan 30 dagen duurt, en dat niet is te wijten aan de klant, hebt u het recht om de aankoop te annuleren.

 

7. Herroepingsrecht

 

7.1

Bij de aankoop van producten via de website is het wettelijke 14-daagse herroepingsrecht van toepassing (koop op afstand). U hebt dus het recht om de aankoop binnen 14 dagen vanaf het moment dat u of degene die de bestelde goederen heeft ontvangen te annuleren. (Herroepingstermijn).

 

7.2

Als het herroepingsrecht niet van toepassing is op een product op de website, ontvangt u hierover duidelijke informatie. Als een product is verzegeld, verbreek dan niet het zegel als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.

 

7.3

Als u van gedachten verandert, voordat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is, moet u dit kenbaar maken middels een e-mail aan Achtergrond fotografie, en aangeven welke goederen u wilt terugsturen of omruilen. Stuur een e-mail naar info@Achtergrondfotografie.nl en vermeldt uw naam, adres, en andere relevante informatie, zoals het bestelnummer, factuurnummer en de naam/ namen van de producten waar het om gaat.

 

7.4

In het geval dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren voor
u en bent u ook verantwoordelijk voor de staat van de goederen wanneer deze door ons terug worden ontvangen, evenals tijdens de retourzending. Vanaf de datum van ontvangst van de goederen, moet u het pakket zorgvuldig opslaan en bericht maken dat u deze wilt terugsturen. Dit kan via info@Achtergrondfotografie.nl onder vermelding van het onderwerp 'Herroeping'. U hebt dan 30 dagen de tijd om de goederen naar ons retour te sturen. Het product moet goed verpakt zijn en in een goede staat verkeren bij aankomst en moet tevens in de originele verpakking worden terug gestuurd.

 

7.5

Bij een herroeping betaalt Achtergrond fotografie het bedrag terug dat u voor het artikel hebt betaald, inclusief bezorgkosten. Uitzonderingen zijn van toepassing, maar er worden meestal geen extra kosten in rekening gebracht voor de retourzending tenzij u een andere verzendmethode gebruikt dan de standaard verzendmethode die wij, Achtergrond fotografie, aanbieden. Als u een gedeelte van de bestelling retourneert, worden geen verzendkosten terugbetaald. Achtergrond fotografie heeft het recht om een bedrag af te trekken van het terug te betalen bedrag, binnen de gehanteerde prijzen van de producten waar het om gaat, als er wordt geconstateerd dat er waardevermindering is veroorzaakt door de klant, omdat het product is gebruikt, of dusdanig en onnodig is geopend om functies en eigenschappen vast te stellen.

 

7.6

Achtergrond fotografie zal het bedrag zonder onnodige vertraging aan de klant terugbetalen, binnen 14 dagen na de datum waarop Achtergrond fotografie van de klant een kennisgeving heeft ontvangen met betrekking tot het herroepingsrecht. Achtergrond fotografie kan de terugbetaling echter uitstellen totdat Achtergrond fotografie de betreffende producten heeft terug ontvangen, of tot wanneer de klant een bewijsdocument heeft aangeleverd dat het product is geretourneerd. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een retourbon van het postkantoor zijn waar u het pakket hebt afgeleverd. De terugbetaling zal plaatsvinden door middel van de door de klant gekozen terugbetalingsmethode, tenzij anders overeengekomen of als er een bezwaar is gemaakt tegen een gekozen terugbetalingsmethode.

 

8. Klachten en garantie

 

8.1

U hebt het recht om een klacht in te dienen wanneer producten defect zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Indien de klant wenst aanspraak te maken op zijn recht om een klacht in te dienen voor een bestelde product, met de klant dit zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect aan ons laten weten door contact opnemen met de klantenservice van Achtergrond fotografie via het contactformulier op de website of via een e-mail aan info@achtergrondfotografie.nl onder vermelding van het onderwerp 'Klacht'.

 

8.2
Achtergrond fotografie is verantwoordelijk voor de kosten van een retourzending bij goedgekeurde klachten. 8.3

Wanneer een artikel wordt geretourneerd en de klacht is goedgekeurd, zal Achtergrond fotografie
u compenseren/ vergoeden onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Achtergrond fotografie streeft ernaar binnen 14 dagen nadat Achtergrond fotografie de klacht in behandeling heeft genomen dit uit te voeren, maar het kan echter langer duren, afhankelijk van het type product. Achtergrond fotografie behoudt zich het recht voor om een schadeclaim dat niet defect blijkt te zijn, onder de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming af te wijzen.

 

9. Links

 

9.1

Achtergrond fotografie kan linken naar andere websites, buiten het beheer van Achtergrond fotografie, en andere websites waar Achtergrond fotografies geen controle op heeft. Dit kan gaan om een link die naar een andere pagina binnen de website van Achtergrond fotografie linkt of naar een totaal andere website. Ondanks dat Achtergrond fotografie ervoor probeert te zorgen dat ze enkel linken naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften hanteren, zoals beschreven in het privacybeleid van Achtergrond fotografie, is Achtergrond fotografie niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van informatie en persoonlijke gegevens die u op andere websites aanlevert. Wees altijd voorzichtig en lees de privacyverklaringen omtrent het gebruik van persoonsgegevens voor de betreffende websites goed door.

 

10. Overmacht

 

10.1

Achtergrond fotografie is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar Achtergrond fotografie geen invloed op heeft, zoals extreme weersomstandigheden, oorlog, brand, algemene arbeidsconflicten, blikseminslag, terreuraanslagen, veranderingen in regelgeving en wetgeving, technische problemen, storingen in elektrische-, telecom- en / of dataverbindingen of andere vormen van communicatie, evenals fouten, storingen of vertragingen van diensten van leveranciers of partners, veroorzaakt door omstandigheden zoals hierboven vermeld. Deze omstandigheden vormen vrijstelling van aansprakelijkheid, sancties en schadevergoedingen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal Achtergrond fotografie u informeren, vanaf het begin tot aan het eind van de desbetreffende situatie. Als de calamiteiten/ omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel u evenals Achtergrond fotografie het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

 

11. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

11.1

Achtergrond fotografie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden op de website gepubliceerd. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop u de Algemene Voorwaarden accepteert (in verband met een aankoop of een bezoek aan de website), of 30 dagen nadat Achtergrond fotografie u heeft geïnformeerd over de wijzigingen. Achtergrond fotografie raadt u echter aan de website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van alle mogelijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.i

 

12. Ongeldigheid

 

12.1

In het geval dat enige bepaling binnen deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechter, overheidsinstantie of door een rechtbank, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Verklaarde bepalingen die ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, zullen worden vervangen onder relevante juridische richtlijnen en advies.

 

13. Geschillen en toepasselijk recht

 

13.1

Oplossing voor geschillen moet in consensus worden opgelost, in overleg met de klantenservice van Achtergrond fotografie. 

Inklapbare content

Kan ik online bestellen en afhalen op locatie?

Het is helaas niet mogelijk om af te halen op locatie. 

Wat is de levertijd?

Voor 23:59 besteld is de volgende werkdag verzonden. De verwachte levertijd is dan ook 1-2 werkdagen. 

Welke betaalmethodes zijn mogelijk?

Momenteel gebruikt Achtergrondfotografie: IDEAL.

Staat jouw betalingsmogelijkheid er niet tussen? Neem dan contact met ons op via whatsapp of via instagram zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. 

Hoe lang heb ik om mijn bestelde producten te retourneren?

U kunt binnen 14 dagen jouw product retourneren door ons een mailtje of een berichtje via instagram te sturen. 

Hoeveel bedragen de verzendkosten?

De levering bedraagt €3,95 onder de €50,-  en vanaf €50,- biedt Achtergrond fotografie gratis verzending in Nederland.

De levering naar België bedraagt bij één artikel €9,95 en boven de €50,- bedragen de verzendkosten €6,95.

Wat is het verschil tussen PVC en Vinyl?

Beide vloeren bestaan uit meerdere lagen. Het verschil zit hem in de onderlaag: de onderste laag van vinyl heeft een verende eigenschap. Hierdoor is vinyl zachter. PVC ondergronden zijn steviger en robuuster en hierdoor meestal ook iets duurder dan vinyl.

Wat is de beste manier om de achtergronden te bewaren/verzorgen?

Je kunt de achtergronden het best bewaren in de geleverde koker. Hiermee kun je de achtergrond makkelijk vervoeren en overal mee naartoe nemen bijvoorbeeld: voor een shoot. 

Reinig altijd na gebruik de achtergrond met een vochtig doekje zonder schoonmaakmiddel. Laat hem even drogen en stop hem vervolgens terug in de koker voor een lange levensduur. 

Gebruik geen scherpe/hete onderdelen op de PVC-achtergronden, zoals het snijden van voedsel of een hete pan.

 

GEBRUIK GEEN REINIGINGSMIDDEL! Dit gaat in de achtergrond trekken, waardoor kleuren kunnen vervagen.

Hoe wordt mijn achtergrond verzonden?

De PVC- achtergronden worden in een stevige koker geleverd via DHL met 2 witte doppen om de koker te sluiten. 

Zijn de achtergronden waterproof?

Onze PVC-achtergronden zijn afneembaar en je kunt water gebruiken bij je shoot. De achtergronden zijn dus waterbestendig en eenvoudig schoon te maken met een vochtig doekje.Let wel op met vloeistoffen die eventueel vlekken kunnen veroorzaken. 

Wie kunnen de PVC-achtergronden gebruiken?

De PVC-achtergronden zijn zo makkelijk in gebruik dat ze voor allemaal verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, en dus voor iedereen toegankelijk zijn. Ze zijn vooral populair bij: Foodfotografie, productfotografie en beauty producten.

Wat zijn de afmetingen van de PVC-achtergronden?

De maten van de achtergronden zijn momenteel 90x60cm. In de toekomst willen we dez uitbreiden met meerdere maten. Als je op zoek bent naar grotere afmetingen kun je ons mailen of berichten via instagram.  

Hoe kan ik bestellen?

Bestellen gaat heel eenvoudig via onze webshop. Kies je favoriete achtergrond uit en leg hem in je winkelmandje. Je kunt online betalen via iDeal, Visa en Mastercard.Betalen op rekening is helaas niet mogelijk. 

Zijn de achtergronden kreukvrij?

Yes! Onze achtergronden zijn kreukvrij doordat het PVC materiaal van stevige kwaliteit is.  Als er een kreukel in de achtergrond is gekomen kun je deze weg krijgen door heel eenvoudig een stapel boeken er bovenop te leggen. Hierdoor verdwijnt de kreukel snel uit de achtergrond. 

Staan jullie open voor samenwerkingen?

Jaa zeker! Je kan ons eenvoudig een berichtje sturen via instagram en dan kijken we samen naar de mogelijkheden ;)